Labhair Gaeilge le linn na seachtaine agus bí bródúil aisti!

Is leor cúpla focal!

Tá áit lárnach ag an nGaeilge i saol Chomhaltas Ceoltóirí Éireann agus in imeachtaí Fhleadh Cheoil na hÉireann i nDroichead Átha. Tá go leor imeachtaí ar siúl againn do gach aois le linn Seachtain na Gaeilge: ranganna Gaeilge, ranganna damhsa, turas siúlóide stairiúil, léachtanna, spraoi do theaghlaigh, tráth na gCeist, toraíocht taisce stairiúil, Pop Up Gaeltacht, ceardlann bithéagsúlachta, ceardlann amhránaíochta do pháistí, comórtas ealaíne agus dathúcháin, scéalaíocht agus ceol agus amhráin as Gaeilge ar an Gig Rig srl.. Tá Coiste Gaeilge na Fleidhe an-bhuíoch do thacaíocht fhial Fhoras na Gaeilge chun na himeachtaí a chur ar siúl agus beidh fáilte roimh chách ag seoladh clár imeachtaí Sheachtain na Gaeilge go hoifigiúil Dé Máirt 13ú Lúnasa ag a cúig a chlog i Highlanes Gallery.

The Irish language has a central role in the activities of Comhaltas Ceoltóirí Éireann and at Fleadh Cheoil na hÉireann in Drogheda. Seachtain na Gaeilge features a wide range of activities for all age groups and all abilities: Irish classes, dancing classes, historical walking tours, lectures, fun for all the family, quiz, treasure hunt, Pop up Gaeltacht, biodiversity workshop, song workshop for children, art and colouring competitions, storytelling and music and song in Irish on the gig rig etc.. The Coiste Gaeilge na Fleidhe is very grateful to Foras na Gaeilge for their generous sponsorship of the programme of events for Seachtain na Gaeilge and all are welcome to attend the official launch of the programme of events for Seachtain na Gaeilge on Tuesday 13 August at 5pm in the Highlanes Gallery.

SEOMRA NA GAEILGE

Labhair Gaeilge le linn na seachtaine agus bí bródúil aisti!

Is leor cúpla focal!

Luan 12ú–Domhnach 18ú – 10.00–16.00

Beidh Ionad na Gaeilge ar oscailt ó Luan go Domhnach ó 10.00 ar maidin go dtí 16.00 san iarnóin. Beidh taispeántas ar siúl faoi ghnéithe éagsúla den teanga agus den Chomhaltas.

Beidh deis ag gach duine a thugann cuairt ar an Ionad, Gaeilge a labhairt, is cuma má bhíonn sé/sí líofa nó ar bheagán Gaeilge.

All patrons of Fleadh Cheoil are welcome to visit Ionad na Gaeilge and experience the wealth associated with the Irish language.

San Ionad Gaeilge beidh taispeántas faoi:

 • Seanfhocail/proverbs
 • Stair na háite/local history
 • Grianghraif ón tsean am/photographs of persons associated with previous fleadhanna.
 • Scéalta agus dánta/Stories & Poems in Irish
 • “Focal ar Fhocal”/Comhaltas Language learning programme
 • Cluichí do pháistí as Gaeilge/Children’s games –bingo & scrabble
 • Acmhainní do fhoghlaimeoirí Gaeilge/resources for Irish learners
 • Acmhainní do mhúinteoirí scoile/Irish language resources for school teachers
 • Taispeántas Leabhar Gaeilge/Displays of books on the language
 • Logainmneacha a bhaineann leis an tír seo/Place names of Ireland
 • Acmhainní ó Chonradh na Gaeilge/Resources from Conradh na Gaeilge
 • Acmhainní ó Fhoras na Gaeilge/Resources from Foras na Gaeilge
 • Comórtas Crosfhocal /Crossword puzzles
 • Lámhcheird, Cniotáil /Handcrafts, Knitting

Tuilleadh eolais ar chuid de na himeachtaí

Club Comhrá / Conversation Class

Luan 12ú Lúnasa–Aoine 16ú Lúnasa 10.00–10.55

Má tá tú líofa sa Ghaeilge nó má tá cúpla focal agat beidh fáilte romhat chuig an rang comhrá chun feabhas a chur ar do chuid Gaeilge.

Whether you are fluent in the Irish language or just have a cúpla focal, you are welcome to join the conversation classes to improve your spoken Irish.


Comhrá agus Cupán / Cuppa and Chat

Luan 12ú Lúnasa–Aoine 16ú Lúnasa 11.05–11.55

Tóg sos tar éis an ranga, ól cupán agus labhair Gaeilge le do chairde agus le cairde nua ag an gciorcal comhrá i roinnt de na bialanna deasa sa bhaile.

Take a break after the conversation class, have a cuppa, meet friends or make new ones for informal conversation in a social setting in local coffee shops. All levels of ability in Irish are welcome.


Imeachtaí do Pháistí / Spraoi do Theaghlaigh / Events for Children / Family Fun

Tá fáilte roimh pháistí ach caithfidh duine fásta a bheith in éineacht leo / Children are welcome but must be accompanied by a parent(s)/guardian(s).

Mamó agus an Bradán Feasa agus Ceardlann ag Cruthú Puipéad le Little Gem Puppets / Puppet Show and Puppet Making Workshop with Little Gem Puppets

Aoine 16ú Lúnasa 14.00–17.00

Nach bhfuil an bradán feasa imithe le blianta anois? B’fhéidir nach bhfuil agus tá tuairim ag Mamó go bhfuil ceann nua ar fáil. An mbeadh sibh in ann cabhair a thabhairt di? Níl tuairim aici conas iascaireacht a dhéanamh. Lán le spraoi agus craic, bíonn seans ag an lucht féachanna bheith ag caint leis na puipéid, find the magic!

Experience the wonder of a puppet show featuring the salmon of knowledge and granny who tries to find the salmon but is unable to fish! The puppet show will be followed by a puppet making workshop.

Tá áiteanna teoranta agus caithfidh na páistí clárú ag [email protected] / Places are limited and children are required to register in advance at [email protected]


Scéalaíocht le Tríona Ní Dhuibhir / Storytelling with Tríona Ní Dhuibhir (6ú-8ú bliana d’aois)

Déardaoin 15ú Lúnasa 11.15–11.55 agus arís ag 12.15–12.55

Fionn an tSíog

Tá Fianna ar a laethanta saoire cois trá lena tuismitheoirí.  Lá deas grianmhar atá ann.  Téann sí chuig an trá chun caisleán gainimhe a dhéanamh.  Fáiltíonn coiníní na ndumhach í agus tugann síoga na sléibhte aire di.

Fianna is on holidays with her parents by the sea.  It is a beautiful sunny day.  She goes to the beach to make sandcastles.  She finds friends among the sandbanks and is watched over by the fairies of the hills.

Tá áiteanna teoranta agus caithfidh na páistí clárú ag [email protected] / Places are limited and children are required to register in advance at [email protected]


Ceardlann Bithéagsúlachta le Nature Cubs Ireland / Biodiversity Workshop with Nature Cubs Ireland

Céadaoin 14ú Lúnasa 14.00–16.00

Téigí fiáin agus bí i do zú-eolaí ar feadh tráthnóna le Nature Cubs Ireland.

Biodiversity Workshop for Families: Go Wild in the Ramparts; be a zoologist for an afternoon with Nature Cubs Ireland.

Tá áiteanna teoranta agus caithfidh na páistí clárú ag [email protected] / Places are limited and children are required to register in advance at [email protected]


Imeachtaí do pháistí agus a dtuismitheoirí

Beidh imeachtaí ar siúl do pháistí agus a dtuismitheoirí gach lá –

 • Comórtas Ealaíne agus Comórtas Dathúcháin / Art and Colouring Competition
 • Gníomhaíochtaí trí Ghaeilge do pháistí agus a dtuismitheoirí – meascán d’ealaín, cluichí boird agus craic! / Fun arts and crafts activities and games for children and their parents
 • Tráth na gCeist do Theaghlaigh/ Family Table Quiz
 • Toraíocht Taisce Stairiúil / Historical Treasure Hunt
 • Ceardlann Ceoil / Music Workshop
 • Ceardlann Amhránaíochta do Pháistí / Singing Workshop for Children
 • Rithim ‘s Rím: Ceardlann STEAM / STEAM Workshop
 • Damhsa Traidisiúnta / Irish Dancing

Tá fáilte roimh pháistí ach caithfidh duine fásta a bheith in éineacht leo / Children are welcome but must be accompanied by a parent(s)/guardian(s).

Imeachtaí Eile / Other Events

 • Turas Siúlóide Stairiúil as Gaeilge / Historical Walking Tour of Drogheda – Beidh líofacht sa Ghaeilge ag teastáil don turas seo / Fluent Irish will be required for this tour
 • Cuairt Threoraithe ar ‘Oidhreacht: Transforming Tradition’ / Guided Tour of ‘Oidhreacht: Transforming Tradition’ Exhibition in Highlanes Gallery
 • Sleachta ón leabhar ‘Chití Cailleach’ le Liam MacCóil / Readings from ‘Chití Cailleach’ by Liam MacCóil
 • Céilí Mór na Sráide / Street Céilí
 • Ceardlann Caoladóireachta le Andrew Carroll / Basket Weaving Demonstration by Andrew Carroll

Imeachtaí in éíndí le Conradh na Gaeilge

Taispeántais curtha le chéile ag Conradh na Gaeilge / Exhibitions celebrating different aspects of the Irish language curated by Conradh na Gaeilge

 

Satharn 17ú Lúnasa 10.00–16.00

Ár dTeanga Chomhroinnte

Taispeántas ginearálta faoin Ghaeilge do dhaoine nach bhfuil mórán taithí acu ar chúlra na teanga- logainmneacha, sloinnte, tionchar na Gaeilge ar an Bhéarla, ról na bProtastúnach in athbheoachan na teanga.

Conradh na Gaeilge & 1916

Amharcann an taispeántas ar athbheochan na Gaeilge ag tús an 20ú Aois agus an dóigh go ndeachaigh an athbheochan i bhfeidhm ar na gníomhaithe a bhí páirteach in Éirí Amach na Cásca 1916.

 

125 Bliain den Athbheochan

Bunaithe ar ábhar ó chartlann Chonradh na Gaeilge, tugann an taispeántas léargas ar stair na hAthbheochana le 125 bliain anuas. Cén fáth a raibh gá an Ghaeilge a shábháil? Conas a déanadh an obair? Cad a baineadh amach? Freagraítear na ceisteanna seo, agus neart eile, sa taispeántas iontach seo!

 ‘Caint agus Comhrá’

Is í aidhm le Caint is Comhrá ná deis úsáide agus sóisialaithe do dhaoine ar mian leo a gcuid Gaeilge a fheabhsú tríd a bheith páirteach i gciorcal comhrá. Tá Conradh na Gaeilge ag tacú le seo tríd an togra Caint is Comhrá- gréasán ina mbeidh daoine in ann teacht ar eolas faoin na ciorcoil chomhrá uilig atá timpeall na tíre agus thar sáile chomh maith.

Tá sé an-éasca a bheith páirteach sa ghréasán Caint is Comhrá  – níl ag teastáil ach go mbuailfidh grúpa beag le chéile ar bhonn rialta in áit ar nós caifé áitiúil nó ag an ionad oibre fiú. Nuair atá am, áit, sonraí teangmhála agat don chiorcal comhrá, níl ort ach na sonraí a chlárú ar www.PEIG.ie. nó a chur chuig [email protected].  Agus sin déanta, cuirfidh Conradh na Gaeilge pacáiste tacaíochta amach a mbeidh mar áis phraicticiúil chun cur leis an gcomhrá i measc an ghrúpa.

 ‘Céad Míle Fáilte’

Domhnach 18ú Lúnasa 15.00–17.00

‘Céad Míle Fáilte’: Ceol agus Amhránaíocht le Gaeil agus Éireannaigh Nua curtha i láthair ag Conradh na Gaeilge / Music and Singing for all presented by Conradh na Gaeilge!

Idirbheartú cultúrtha/cultural exchange event. Ócáid ina mbeidh deis ag Éireannaigh Nua blaiseadh a fháil d’amhránaíocht na Gaeltachta agus ceol traidisiúnta na hÉireann, agus gnéithe dá gcultúr féin a chur chun cinn chomh maith.