Scoil Éigse 2016

RANGANNA, CEOLCHOIRMEACHA, SEISIÚIN, RINCE, SCOILEANNA CEOIL14th – 19th Lúnasa 2016

Is é Scoil Éigse an scoil samhraidh oifigiúil, eagraithe ag Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Is féidir le hÉireannaigh agus daoine idirnáisiúnta de gach aois clárú le haghaidh na ranganna éagsúla ceoil, amhránaíochta, rince agus Gaeilge.  

Reáchtálann an scoil ceardlanna, léachtaí agus seisiúin le linn Fhleadh Cheoil na hÉireann.

Is é Scoil Éigse príomh-imeacht chlár oiliúna  an Chomhaltais. Tugann an scoil seo taithí oideachais leathan cultúrtha do dhaltaí, dá gclann, do chuairteoirí eile agus don phobal i gcoitinne.

Is é Kieran Hanrahan ó RTÉ, a d’oibrigh mar theagascóir ag Scoil Éigse le blianta fada agus gurb as Inis dó, stiúrthóir Scoil Éigse.

Ranganna

Is gné lárnach de chuspóir na seachtaine na ranganna laethúla. Cuirtear daltaí i ranganna uirlisí ceoil ag an ngrád cuí. Tá ranganna ar fáil leis na huirlisí seo a leanas; fidil, fliúit, feadóg, bosca cnaipí, cairdíní pianó, consairtíní, bainseó, cláirseach, píobáin uilleann agus tionlacan pianó, chomh maith le ranganna amhránaíochta traidisiúnta, rince agus labhairt na Gaeilge. Chomh maith leis sin tá rang uirlisí measctha ann do dhaoine fásta amháin.  Beidh na ranganna ar siúl i gColáiste Mhuire, i gColáiste an Rísigh agus i Scoil na mBráithre Críostaí, Inis. Cuirfear cúrsa bunleibhéil ar fáil i mbliana do dhaltaí idir 12 agus 18 d’aois a bhfuil míchumas intleachta acu.  

Ceadail

Chomh maith le ranganna laethúla, tugann Scoil Éigse deis do na daltaí, dá dtuismitheoirí agus dá gcairde éisteacht leis na teagascóirí ag seinm i gceadal gach iarnóin.

Bíonn an-éileamh ar na ticéid do cheadail Scoil Éigse de ghnáth. Tá na hócáidí seo saor in aisce agus meastar go bhfuil siad ríthábhachtach d’eispéireas foghlamtha na ndaltaí. I mbliana beidh na ceadail ar siúl ag 3.30i.n. i nDánlann an Chláir ar champas Choláiste Mhuire. 

Deis nár mhór a thapú!

Club Éigse

Gach lá cuireann Club Éigse an dlaoi mhullaigh ar imeachtaí an lae. Is sraith de sheisiúin cheoil thraidisiúnta Club Éigse, ag a dtéann grúpa de theagascóirí ar an ardán in éineacht leis na daltaí. D’fhéadfadh suas le 250 ceoltóir páirt a ghlacadh sa seisiún seo. Is gné spraíúil de Scoil Éigse an Club agus cuireann sé go mór leis an bpróiseas foirmiúil teagaisc sna ranganna. Sna seisiúin seo tugtar suíomh oiriúnach do na daltaí chun bheith ‘ag foghlaim agus ag seinm i bhfíorshuíomhanna seisiúin’ le tacaíocht óna meantóirí.  Beidh Club Éigse ar siúl san Auburn Lodge Hotel ó 8 i.n. go 9.30 i.n.

Teagascóirí

Sár-cheoltóirí, atá tar éis léiriú arís agus arís eile gur mhúinteoirí agus oideachasóirí den scoth iad, atá ar an bhfoireann de theagascóirí idirnáisiúnta. Is ón gcluas a dhéantar an chuid is mó den mhúineadh agus den fhoghlaim i Scoil Éigse. Cuirtear béim sna ranganna do dhaltaí ar bheagán taithí  ar fhorbairt na scileanna béil/cluais chomh maith le cumas ar an uirlis ceoil agus le forbairt stór ceoil na ndaltaí. Sna hardranganna cuirtear an bhéim ar mháistreacht an dalta ar an uirlis, ar chumas ceoil agus ar theicníc iomlán. Anuas air sin cuirtear le stóir ceoil na ndaltaí agus lena gcumas na scileanna a d’fhoghlaim siad sa rang a haistriú go suíomhanna eile ceoil.

Fáilte Roimh Chách

Níl aon teorainn aoise ag Scoil Éigse. Ní bac í an aois ar dhíograis agus is cuma má tá tú ag iarraidh damhsa ar an sean nós a fhoghlaim nó teacht ar ais ar do sheanléim ar an mbosca ceoil, tiocfaidh tú ar dhaltaí eile chun seinm in éineacht leat i seisiún, nó chun ceoil, amhrán nó céimeanna a roinnt.

Ní ghlactar le tosaitheoirí ach amháin sna sruthanna rince agus amhránaíochta traidisiúnta.